Ä

Old Swedish Dictionary - ä

Meaning of Old Swedish word "ä" (or æ) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

ä Old Swedish word can mean:

ä (æ)
L.
ä (æ)
1) Alltid, STänDigt, STädse; för Alltid; hvarje gång, vid Alla tillfällen. mathias. .. giordhe e wäl SOm han wäl wiSTe STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 245. " hioldo the ä bade saman huat thz gik til vrede eller gaman" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 226. " ve er mik ee at hon skulle noger tid swerige see" ib 628. " han aat sielff ljnne mz them ee" ib 2: 2774. mällan hwart thera (af STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bilderna) STodh et trä mz blomSTer ful STodho thön ä Al 4604. wämpta iomfrwr. .. ther Aldre hafwa mz mannom warith vtan ä innan wapnom farith ib 4716. " thera mwn ä open STodh" ib5049. ther ärin i. .. ä til mykin ysäld thrängde oc i wardhin ther ä inne bliffwa Alla the STund i skulin liffwa ib 7252-3. ä þa giorþe Aldra bäST þe tAlaþo vm þik Aldra värST STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 77. skodha. .. at i bland andra apoSTlana blifwir ä iohannes enkannelica honom näST i msäto vidhirmödho Bo 179. " ä var mäST thera rädde at han skulle skilias fran thöm ib. hon var. .. van huar morghon at ga handklädhe ok vatn ij mit herbärghe fa ok klares ä mz hänne gar" Fl 1658. liff oc anlith hade hon e loc the skönSTe hedner man wille see STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 8374. " ther föSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgdhe ok mz ätanda fä SOm hwar en man älskar ä" Al 4956. mang bi hawa en konung eller wiisa, oc föSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lghia ä honum MB 1: 99. " ä liffwir gumme mädhan gudh wil" GO 627. ä gesPar fughil a sit gäte ib 650. " ä är frusin jordh for othriffnom swinom" ib 654. " ä komSTundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir weeth mz vinthre" ib 295. " kaSTa a krook ok hAlt vm thu gihtir ib 108; jfr Kock, MedeltidSOrdspr. l2: 102 f. "ib 393. wil tu witerlika liua, tå skAl tik ä samuledh hAlda huadh tik han til koma glädhi Alla genuärdo STyrilse och HöfDinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom Parentes tillagda siffrorna utmäSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS 21 (51, 22). ä tå onde män laSTa tik, hAlt thz tik för Dighet lof ib 24 (60, 26). " thz trä SOm ä Flyter i watne, thz wardr löt ok STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">BuSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lghit" ib 43 (112, 47). MB 1: 146. " STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgiter ey All konungs näfnden komit, þa kome ä at mynzSTo twe af hänne, oc taki andrä GOþä män med sik af haraþeno, swa at näfnden se ä full, ällä at mynzSTo mer än hAlfdelen" Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD 5: 481 (1345, nyare afskr.); jfr 9. hwilkom. .. wari loff hedher oc ära nw oc äförwtan ändha STerfolk. Utg. af F. A. DahSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1875.">LfK 136. " hwilkins nampn signath oc loffwadh wardhe ä for vtan ända" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 96. " mins guz rike här ä for vtan ända" ib 547. STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 5: 106. STena KloSTer-Reglor. Utg. af C. F. LindSTröm. 1845.">VKR 44, 47. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1866.">Ber 195, 239. STröm. 1868--70.">Su 221. SO 77. MB 2: 333, 335,m 336, 362. han wari fordömpder nw ok ää med iudasse ok sälle thee ther nidre sithia i heluitis poth STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 3632. - pleonaSTiskt i förening med Altidh. war Altidh ä nakar glädhi til blandath SOrghinne STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 85. ib 2: 331. STröm. 1868--70.">Su 298. at the riddara ther Bo nära ther ä skulu All tiidh redho vara Fl 1039. - pleonaSTiskt i förening med iu. ey hwart the vildo färdhas tha war ä jw herrans hand owir them MB 2: 73. - ss förSTäSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKt uttryck: ä ok ä. thera hAlsiern waro thiok oc breed ok slaghin i nwrin samwledh SOm the skullo sithia ther ä oc ä STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 3968. SOns STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PM XXVI. 2) Allt jämt. tomas. .. baþ ä möna sionga þät sama STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 182. Bo 196. Al 5350, 5518, 8729. STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: 1505. " jak hawer ä lighat här sidhan mikelsmesSO" ib 1: 3291. " äncti skAl för giäldäs. än þet wi hawum til kloSTersens skiPat oc giuit oc siþän ä hwart SOm þet STander" Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD 5: 567 (1346). - ss förSTäSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKt uttryck: ä ok ä. han vndradhe faST ee oc ee Al 9854. - Jfr ä mädh, ä mäþan, ä män, ä sidhan A, ä STröm. 1868--70.">Sum 1. 3) vid pos. adj. och adv. förSTäSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKande: Alldeles, juST. hwar mällir til ä slikt han vil Fl 1736. " man loot honom GOdh kläde skära ä slik honom höffde wäl at bära" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 1297. - ä väl, mycket, ganska, rätt. thin skat sänkt mik vtan meen ä wäl sköt ok ekke seen Al 4680. - Jfr ä sva 1. 4) Allt, ända. Jfr ä sidhan B, ä til, ä til thäs at, ä thär til. 5) vid uttryck SOm beteckna motsvarighet Allt. Jfr ä STröm. 1868--70.">Sum 2, ä sva 2, lä sva STröm. 1868--70.">Sum 1. - i förbindele med komp. ä sva mykit. .. at, så mycket. .. SOm, dess. .. SOm. wardher hiärtath ä swa mykith hardhare , at thz blöter engin mz GOdho radhe MB 1: 292.
ä (æ)
1) när hälST, SO ofta SOm. ä nar han kom fFlögh hon (dufvan) opPa hans skuldro ST 137. " opPa thz at ä naar pelargirma komo skuldo the ioo finna redha päniga" ib 488. " swaradhe the megh. .. ath ville wara honom biSTandh oc vegeredhe. .. i nar the hans bwd faar" STycken på Forn Svenska.">BSH 5: 441 (1511). " warär wederdhä äner eder tilskat worder" SToria. Utg. af E. Grönblad. 1857.">FM 282 (1506). " the scule Alle redhe wara ä nar marsken biwder" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 3754. thz plägde Altijdh swa förre wara ä när the svenska sculle vtfara ib 355. ib 514. STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 120. Di 184. 2) när än? han byrgiaDit (näml. kloSTret) ä nar thz warder lykt (kan grundlade det, när det nu varder fullBordat?) STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 1203.
ä (æ)
3) förSTäSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKande vid STröm. 1868--70.">Superl.: AlltSOm, eSOm. ä SOm optarST ST 36. STröm. 1868--70.">Su 166. eSOn thidaSTe Pa (Tung) 34.
ä (æ)
2) i den mån (SOm), i samma mån (SOm), Allt efter (SOm). med följ. STröm. 1868--70.">Sum. han gaff ok länte marghan län. .. ä swa hwariom SOm han an Al 3801. " SOme fa litith oc SOme STort. .. ä swa hwar SOm tha hafwer lykko ib 9692. "

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so ä may have also been written as æ

Part of speech: ab

Grammatical aspect: adv.

Alternative forms or notes:
 • ää.
 • e.
 • ee. hee, se ä hvar, pron. i, se ä hvar, pron. ey, se ä hvart. äy, se ä hvar, pron. a ÖGL Vaþ 33: 1, G 9: pr., ES 15: 4, R 9: pr-; GO 108 ; RK 1: 4209 ; Su 24, 64 (jfr 464); Lg 3: 525.
 • aa GO 393 ),
 • ä thäs
 • ä thy )
 • ä iu
 • io )
 • werre ST 295. - jn. .. dess. farom os heem ä för bätr Al 4175. ib 4309. - Jfr iu, þy, þäs, äfvensom sva A 2. 6) vid komp. förstärkande: allt. (solinna lius).. . växe ä liusare fra daghnigene ok tel miþan dagh Bu 10. " jak girnasd ä mer ok hetelicare at höra thom" Bir 3: 132. " han styrktis ä mee ok mer" Bil 897. Bir 1: 47, 117, 3: 71. Fl 149. Al 6274. ST 416, 521. Su 224. " ä nember oc nember" RK 1: (Yngre red. af LRK) s. 284. flytes ää meer oc mer til eldhen som the glödgas PM XLVI. - ä thäs el. ä thy, allt, ännu, dess, så mycket. henna brödhir manadho hona at hon sculde sik vmuända til sin gudh oc hon engolädhis wilde, vtan vardh ä thy genuärdhoghare mote sinom gudhi KL 15. " diäfwlin sagdhe ropa ey swa högt. .. än prästin ropadhe ä thäs höghra" ib 45. henne bedröffuilsse ökiäs ee thäs mer Va 5. Bir 3: 71, 75. " wi nefsom them mykyt. .. oc thz hielpir enkte the äro ey thes bätre vtan ä thes werre" ST 384. 7) vid superl. förstärkande: allra. satther til bordh ffult mz alla nadhinna kräselighet oc ä gäwast Su 282. sawä wij gernä at ther matä nw nokot ab bäthräs oc boot wppa rathäs, oc ehälst nu SD NS 1: 247 (1403). the behalla ä sama fäghrind sina som them gudh ä försto gaff Al 6371. ib 10427. the foro. .. optast ä mz stylda här RK 1: 479 ; jfr 1, 2. Jfr ä sum 3, ä sva sum 2. 8) alltid, i alla händelser, bestämdt. jak vil mz ider i then striid jak gör ä nokon lettugha oblid RK 1: 305. " jak tror thz swor sik a nokor meen ib 4209. - bestämdt, äntligen, nödvändigt. iak ä vil hona väria om iak ma lIv 3255. thu skal ok thänkia om thu wil os ä kränkia winder thu os arma qwinna litith loff kan thu thik winna thz thu hafwer qwinnor skänt" Al 4786. - pleonastiskt i förening med in. jak matte ä iw wetha hwat thzta ropet betydher Lg 661. han skulde jo vt mz bergit ee om han wille norra hollit besee RK 2: 6084. 9) alltid, i alla händelser, dock. giter ey all konungs näfnden komit, þa kome ä at mynzsto twe af hänne, oc taki andrä goþä män med sik af häraþeno, swa at näfnden se ä full, ällä at mynzsto mer än halfdelen SD 5: 481 (1345, nyare afskr.); jfr 1. alde skulde thu thz fa aff mik hafdhe iak ey mina tro lofuath thik; nu vardher iak ä göra swa, halla miin ordh huru thz kan ga Fl 1278. thz skal tho ä thz sama vära Iv 1149. ib 4437, 4796. huat helsingen sköt hiogh eller staak tha vildo rytzane ä halla sith krii RK 1: 1556. " wilen j idhra felighet nw äffuer gifua tha wil jach slas medh idher ee ib 2: 4362. skule i ey holla thet i haffwe loffwath, jach far ä nogre stadz brödh" BSH 5: 321 (1508). Lg 3: 298. 10) någonsin. we mik thz thik ä modher baar MD 190. - i en relativsats som följer efter en superl. aff thz rikasta päl ther man ä sa Fl 528. ib 1005, 1650. Iv 6, 384, 2233. Fr 88, 1502, 1592, 1948. Al 5247, 5444, 9198. " eet kar aff gull. .. thz rikasta ä var som iak sakt hördhe (för thz rikasta var som iak ä sakt hördhe?)" Fl 290. 11) distributivt: ju (dock vanl. ej återgifvet i det nuvarande språket). swngo the. .. allan thän sangh wt. .. ä hwar thera sin wärs Bil 649. " the frwor gingo alla ath staa ä hwar i sith windogh" RK 1: 1930. Al 3589. Su 362. " a thera klädhe var mang een boot fra thera hals ok til thera foot ä hwar annar klwt nar annan sat" Iv 4153. " tha församnade mildredus alle lerede men och wndherwiiste them ä hwar och en hwre gud han hade mit hierta optentt" RK 1: (Yngre red. af LRK) s. 276. man sa dostera ä twa ok twa Fr 1820. Iv 4680. Bir 5: 102. ther drogho ä twe then tridie aff RK 1: 1545. 12) efter en nekande sats: jn, jn icke. ängin synd är swa stoor, at gudz miskund är ä meere MB 1: 147. fridhin är ey swa godh at han hawir ä skadhan thär han faar GO 706. Bir 3: 82. ST 34. - pleonastiskt i förening med iu: jn. wore thet radh, at i forswmmadhe thet ingelhwndh, at i haffwe ä jw edhert wiisa bodh tiil them BSH 5: 315 (1508). - i förbindelse med en negation. aldre forlät gudh swa mankönith, at thz haffdhe ey ä nakra helso ämpne MB 1: 444. ib 448. KL 347. Bir 1: 95, 4: 143. 13) än, aldrig (så). sidhen wärldin ä först wardh war nakar grater ä swa hardh tha nakar thordyn mäst rägnere än war thenne graten mere Al 10428 ; jfr 7 och eigh 2. 14) än, hälst. i (vanl. omedelbar) förbindelse med ett pronomen el. en partikel hvaråt genom det tillagda ä gifves obestämd, universel betydelse; jfr ä huru, ä hvadhan, ä hvar pron., ä hvar adv., ä hvaris, ä hvart, ä hvat, ä hvilkin, ä hvilkaledhis, ä nar, ä thit.
 • ä huru
 • ää- Bo 128.
 • e-.
 • ee-.
 • huro RK 1: 4311 ; Di 272. - hwre ib 143, 153),
 • ä hvadhan ,
 • ä hvar
 • ää-.
 • e-.
 • ee- VKR 77.
 • hee- BSH 5: 105 (1506).
 • i- ib 58 (1505) , 493 (1512). äy- SD NS 2: 1 (1408). -hwa. -hwo. -huo. -hoo. n. -huat. -hwadh Di 253.
 • -hwad BSH 5: 105 (1506) ),
 • ä hvar
 • ää-.
 • ä hvar
 • ää-.
 • ee- )
 • ä hvaris ,
 • ä hvart
 • ee- Fl 587 ; Va 28, 45. ey-),
 • ä hvat ,
 • ä hvat hälder
 • ä hvilkaledhis (hulka ledhis),
 • ä hvilikin
 • ää- )
 • ä mädh ,
 • ä mäþan (ää-. ee-),
 • ä män ,
 • ä nar
 • i-.
 • -naar.
 • -nör.
 • -ner )
 • ä sidhan
 • -sedan )
 • ä sum
 • -som )
 • ä sva ,
 • ä sva sum
 • ää- )
 • ä til ,
 • ä til thäs at ,
 • ä thit ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Pa
S. Patriks-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.
➞ See all works cited in the dictionary

Back