Afat

Old Swedish Dictionary - afat

Meaning of Old Swedish word "afat" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

afat
bristande, som fattas (brukas endast predikativt). swa mykit goþz som. .. afaat är " SD 5: 564 (1346). " fylte thz affat var" Lg.">Bil 741. the war engin gläde affaat RK 1: 1416. " tha war en biälke aafaat" Lg 94. - med dat. utmäRKande den el. det, som saknar något. böta þät af fat war sancti laurencii kiRKio Lg.">Bu 416. " at ther är änkte nakrom afat" MB 1: 400. ib 80, 86, 101, 351. RKer den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 28 (71, 30), 40 (104, 43), 41 (107, 45). Lgren. 1866.">Ber 243, 254. " ther war marghom glädhi affaat" Al 8998. Fr (Cod. C, D, E, F) 1262, 1764. RK 2: 6382. huru manga dygdhe thik äru afaat Lgren. 1866.">Ber 253. - med dat. betecknande huru mycket som fattas i något. än fäm mannom wardher affaat i fämtighi (om det fattas fem menniskior i femtio) MB 1: 191. JFr far, adj.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • ofath Fr (Cod. C) 1764.
  • afaat SD 5: 564 (1346); MB 1: 80, 86, 351 ; Ber 253. a faat Fr (Cod. C) 1262. aafaat Lg 94. " aa faath" Fr (Cod. E, F) 1262. af fat Bu 416.
  • affat Bil 741. " aff fat" RK 2: 6382.
  • offath Fr (Cod. D) 1262, 1764. affaat MB 1: 101, 191 ; Al 8998 ; RK 1: 1416; Ber 243, 254.
  • offaath Fr (Cod. E) 1764),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᚠᛆᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
➞ See all works cited in the dictionary

Back