Afbryta

Old Swedish Dictionary - afbryta

Meaning of Old Swedish word "afbryta" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

afbryta Old Swedish word can mean:

afbryta
1) afbryta. " thz i min wiinbär haffwen aff brwtit" Lg 3: 184.
afbryta
2) bryta ned, rifva ne. alle the qwerne bygningh aff brytha FH 1: 32 (1455, gammal afskr.). " at the skermar schulle affbrytas" BSH 4: 13 (1471).
afbryta
3) bryta, kränka. " there lagh oc rätt ey. .. af bryta" RK 2: 1723. ib 1717. aBS. at konungen wille aff bryta (näml. öfverenskommelsen) RK 2: 1750. - Jfr bryta af.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᚠᛒᚱᛦᛏᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back