Afdöma

Old Swedish Dictionary - afdöma

Meaning of Old Swedish word "afdöma" (or afdøma) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

afdöma (afdøma)
fråndöma. allom them som wi hawom gooz äller ägholuti affdömt, them hafwom wi tildömt thera widher geld BSH 2: 84 (1399). ib 79 (1339), 96 (1339) o. s. v. hwilkin jordh. .. mik nw af dömpdis SD NS 1: 38 (1401). ib247 (1403) o. s. v. Jfr döma af.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so afdöma may have also been written as afdøma

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᚠᚦᚯᛘᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
➞ See all works cited in the dictionary

Back