Afdragha

Old Swedish Dictionary - afdragha

Meaning of Old Swedish word "afdragha" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

afdragha Old Swedish word can mean:

afdragha
L.
afdragha
1) afdraga, afslita. " han. .. afdrogh sik sit köt mädh tannomen" Gr 289.
afdragha
2) afdraga, afkläda. " tha han affdrogh sina sko" Ansg 245. " aff dragha henne owerwällelika closters abitum" Lg 3: 451.
afdragha
3) draga bort, aftåga, bortgå. RK 2: 8061. " stande þär til quälz þär til afdräx (man bortgår)" SD 5: 638 (1347), - Jfr dragha af.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • -drägha: -dräx SD 5: 638 (1347),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᚠᚦᚱᛆᚵᚼᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
Ansg
Vita Sancti Anscharii per S. Rembertum. Latine et svetice. I Scriptores rerum svecicarum T. 2, sect. 1, s. 173--260.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
➞ See all works cited in the dictionary

Back