Affara

Old Swedish Dictionary - affara

Meaning of Old Swedish word "affara" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

affara Old Swedish word can mean:

affara
L.
affara
1) fara bort. RK 2: 2752, 3010, 3049.
affara
2) afflytta. " GS 40 (1414), 41 (1414, 42 (1416), 58 (1474). - Jfr fara af. "

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᚠᚠᛆᚱᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
GS
Några Gambla Stadgar [såsom bihang till Biärköa-Rätten utg. af J. Hadorph]. 1687.
➞ See all works cited in the dictionary

Back