Afföra

Old Swedish Dictionary - afföra

Meaning of Old Swedish word "afföra" (or afføra) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

afföra Old Swedish word can mean:

afföra (afføra)
L.
afföra (afføra)
1) KLemning. 1860. SFSS.">Bortföra. " SD" NS 2: 153 (1409), 174 (1409) o. s. v. MBla Stadgar [såsom bihang till Biärköa-Rätten utg. af J. Hadorph]. 1687.">GS 40 (1414).
afföra (afføra)
2) föra KLemning. 1860. SFSS.">Bort med sig, medföra. moth the breff och däctinger wore käre medbröder aff fördhä HSH 29: 70 (1504).
afföra (afføra)
3) afKLäda. som thik affördhe KLemning. 1860. SFSS.">Bo 194. " affördho riddarne han (en annan hdskr. har honum" MB 2: 385) hans KLädhe KL 391. " afförde sik siin KLäde" Su 366. -- Jfr föra af.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so afföra may have also been written as afføra

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᚠᚠᚯᚱᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

GS
Några Gambla Stadgar [såsom bihang till Biärköa-Rätten utg. af J. Hadorph]. 1687.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back