Afgipt

Old Swedish Dictionary - afgipt

Meaning of Old Swedish word "afgipt" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

afgipt Old Swedish word can mean:

afgipt
L.
afgipt
1) afgift (för rätt att innehafva och bruka). vthen alla tiäniste eller nagrahanda affgift nagrom ther aff at geffue sa länge gudh an honum ath leffue FH 5: 27 (1465). SD 5: 398 (öfvers. af 1414). RSH 4: 77 (1481). om affgift, som the sadhe thöm vare olaglige pa kommen ib 246 (1499)
afgipt
2) eftergif. " fluge the bönder ingen affgift" BSH 4: 246 (1499).

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • -gift )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᚠᚵᛁᛕᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
➞ See all works cited in the dictionary

Back