Afling

Old Swedish Dictionary - afling

Meaning of Old Swedish word "afling" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

afling Old Swedish word can mean:

afling
L.
afling
1) aflande. " sporde josep aff thässe vndirlico afflinghinne" KLemning. 1860. SFSS.">Bo (Cod. B) 341.
afling
2) aflelse. " Lg 3: 47, 49, 56. "
afling
3) förvärfvande, förvärf, vinst. til värlz goz afling MP 1: 72. " hulke for ena siäl afling (acquisitione) gingo kring vm mang land, städhi, ok bya" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 9. " til äuerdhelikhetz afling (lucrum) ib 90. "Ber 26. Su 55, 355, 453. " hwilkin myKLä aafling gaff sinom herrom" KL 159. " liwär widh rätfångit godz ok widh rätta afling" KS 3 (6, 4). " thu säl ämuäl minna vtualda manna siäla for thina wärlzlika aflingh (lucro)" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 124. MP 1: 4, 8. " batan ok aflingh" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1:323. ib 367, 2: 41, 83, 3: 177, 245, 396, 4: 98. VKR 79. LfK 196. Su 59, 421, 460.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • aflinga dagher ,
  • aflinga gardher ,
  • aflinga gods ,
  • aflinga höghtidh ,
  • aflinga päningar ,
  • aflinga tompt ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᚠᛚᛁᚿᚵ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back