Aflösa

Old Swedish Dictionary - aflösa

Meaning of Old Swedish word "aflösa" (or afløsa) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

aflösa (afløsa)
inlösa från (ngn). skulu hans erfwingia for:da borgholm oc öland meth land, län oc rento. .. beholda oc hafua for een bruklighen pant, til thess at thet them fulleligha aflöst wardher aff then konung tha är i rikeno. .. for the for:na tiwgutsand stokholms mark Lgerbring Saml 2: 203 (14409. a hwat som han oc hans erfwingia vpbära af for:na land oc län til t hen tiidh, thet them afflöst wardhr, thet skal han oc the beholda ib.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so aflösa may have also been written as afløsa

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᚠᛚᚯᛋᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Saml
Samlaren. Tidskrift utgifven af Svenska Literatursällskapets arbetsutskott. 1880 o. följ.
➞ See all works cited in the dictionary

Back