Afsla

Old Swedish Dictionary - afsla

Meaning of Old Swedish word "afsla" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

afsla Old Swedish word can mean:

afsla
L.
afsla
1) slå af, afhugga. ther loth them jerlin hoffwod aff slaa STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 261. ib 4427. " wi ärom swa SOm gräs af slaghit ok af huggit mz lia" STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 190.
afsla
2) genom slag el. nedhuggande beröfva. thän tidh war frende oss aff slaghin wardh SD NS 527 (1412). MBertum. Latine et svetice. I Scriptores rerum svecicarum T. 2, sect. 1, s. 173--260.">Ansg 233.
afsla
3) slå af, afkorta, afdraga, minska. hwars arsins wtskyld. .. scall aff slaas i sama geldinä þer till alt geldit vardir guldit SD 5: 160 (1343). " landskildhen ok hwat af gozit wpbärs skal egh affslas i howdgeldhit" SD NS 1: 20 (1401). ib 28 (1401), 34 (1401) o. s. v. tridiungen aff skatten loth han aff sla STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 943. " tha vtleggie thz hosbonden ock aff slaas i drengsens lön" SO 81. STena KloSTer-Reglor. Utg. af C. F. LindSTröm. 1845.">VKR 8.
afsla
4) borttaga. " hwar SOm nokot onyttelikit är oc ey sannind likt thz wil iak aff sla (overslain) oc lata fara" ST 6.
afsla
5) slå tillbaka. vordho aff slaghne aff STadzsens hay STridzmannom MB 2: 17. " aff slogho them" ib 244. STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 9086, 3: 3876. BSH 5: 464 (1511). - Jfr sla af.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • off- BSH 5: 464 (1511) ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᚠᛋᛚᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Ansg
Vita Sancti Anscharii per S. Rembertum. Latine et svetice. I Scriptores rerum svecicarum T. 2, sect. 1, s. 173--260.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
➞ See all works cited in the dictionary

Back