Afstäkkia

Old Swedish Dictionary - afstäkkia

Meaning of Old Swedish word "afstäkkia" (or afstækkia) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

afstäkkia Old Swedish word can mean:

afstäkkia (afstækkia)
1) afkorta, stympa. " swasom at moysi ark ingang ffaste mwrane nidherfiöllo oc affgudhit affstäkt (detruncatum) wart" Bir 4: 104.
afstäkkia (afstækkia)
2) förkorta (om tid). hon alstingis aff steckär oc vth planar lengxta oc bytterliigaste skerseldz pina Lg 3: 72

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so afstäkkia may have also been written as afstækkia

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᚠᛋᛏᛅᚴᚴᛁᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
➞ See all works cited in the dictionary

Back