Afstryka

Old Swedish Dictionary - afstryka

Meaning of Old Swedish word "afstryka" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

afstryka Old Swedish word can mean:

afstryka
1) stryka bort, aftorka. gudh skal aff stryka (absterget) alla thaara aff theras öghom MB 2: 344. ib 366. Su 196, 317.
afstryka
2) utplåna, förstöra, tillintetgöra. hwilkin. .. gaMBla syndinna smitto affströk mz sinom mildasta wtrinnande blode Su 196. han affstyrkir swa then riika som thän fatigha ib 235. MB 2: 118. - Jfr stryka af.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᚠᛋᛏᚱᛦᚴᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back