Aftäkt

Old Swedish Dictionary - aftäkt

Meaning of Old Swedish word "aftäkt" (or aftækt) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

aftäkt Old Swedish word can mean:

aftäkt (aftækt)
L.
aftäkt (aftækt)
1) borttagande, fråntagande, afhändande. " göra them änga handa aff täkt Al 9638. - särsk. borttagande af kläder eller redskap från den som förbrutit sig i något af vissa i lag el. särskild stadga angifna fAll. them mannom aff täkt göra som brutlike äru" TB 78. " Alla afftäkter som göras j thenna fornempda scoghom sculu lysas a nästa tridhiwngx thinge ther äpther the wqro giordha ib. dyll han aftäkt som hana giorde" ib. " then aftäkt giordhis till" ib. " then aftäkt giordhe ib. "
aftäkt (aftækt)
2) sak som sålunda blifvit tagen från någon. aff täkt till nästa tridhiungx föra TB 78. " fae fram aftäkt ib. "
aftäkt (aftækt)
3) afdrag. " vtan afftäkt oc minzkan" VKR 37. Bir 5: 119.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so aftäkt may have also been written as aftækt

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • aftäkta vitne ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᚠᛏᛅᚴᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
TB
(Trögh Bolag) Skogsstadga för mädhal tridhiung i Trögd. I Småstycken på Forn Svenska.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back