Afund

Old Swedish Dictionary - afund

Meaning of Old Swedish word "afund" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

afund Old Swedish word can mean:

afund
L.
afund
1) afund. " awund är grund fore KLemming. 1862.">Alt swik wnna ängom got vtan siälfum sik" KLemming. 1862.">Al 2591. " awund föKLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgher likamlika thinga giri" KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 394. ib 230. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur KLemming. 1871--73.">STundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänVallius. 1850--54.">Diga utkaKLemming. 1871--73.">STen af Birgitta, med Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 13, 3: 99. KLemming. 1871--73.">STillor. Utg. af G. E. KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 2: 49, 110, 243, 247. " tenVallius. 1850--54.">Dis awund oc hat them i mällan KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 229. KLemning. 1860. SFSS.">Bo 95. "" andelika thinga wund (afund öfver andeliga ting)" KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 261. " hafdhe kain myKLa awnd widh honum" KLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 90. " hafdhe afwond vidh gudz hedher ok andra häKLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgha manna" KLemming. 1871--73.">STenianus. Se KLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 867. " han hafdhe awund widh at nakar konungir wara (för -e) bätre än han" KLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 35. han hafdhe awnd til mik KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur KLemming. 1871--73.">STundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänVallius. 1850--54.">Diga utkaKLemming. 1871--73.">STen af Birgitta, med Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 123. KLemming. 1871--73.">ST 321, 326 349. " affwnd til annars wäKLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgang" Su 354. drager mik engen awnd effter (hys ingen afund mot mig för det?) Vallius. 1850--54.">Di 161.
afund
2) ovilja, harm, förtrytelse. Vallius. 1850--54.">Diäwlen bar þäs awnd Bu 516. KLemming. 1871--73.">STenianus. Se KLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildKLemming. 1871--73.">STenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 212. " iulianus bar awnd viþ guþlekt iartighne Bu 51. KL 140, 156. "
afund
3) fiendskap, hat. " SD 5: 377 (1344, nyare afskr.). "KLemming. 1871--73.">STillor. Utg. af G. E. KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 2: 247. Va 8, 9, 35, 38. RK 3: 2112. han hawer. .. awund widh waara gudha KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 279. the affwndh (oVallius. 1850--54.">Dium) han til jwdana haffde ib 2: 324. KLemming. 1871--73.">ST 448.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • afwnd Bo 95 ; Bir 2: 13, 3: 99.
 • affwnd Su 354.
 • affwndh MB 2: 324.
 • aaffwndh RK 3: 2112.
 • awund MB 1: 229, 230, 279, 394, 395; Al 2591 ; ST 326 ; Lg 35.
 • auund MP 2: 247.
 • awnd Bu 51, 516 ; Bil 212 ; Bir 1: 123; ST 321, 349, 448 ; Va 8, 35, 38 ; Lg 90 ; Di 161 awndh Va 9.
 • agwnd RK 1: (yngre red. af LRK) s. 260, 262, 266, 268. auond MP 2: 49.
 • afuond MP 2: 243.
 • afwond Bil 867 ; MP 2: 110),
 • afunda ämne
 • awunda ämpne )
 • afunds fulder
 • afwndz- KL 418 ; Bir 3: 157. " awns fullir" MP 1: 45 ),
 • afunds man
 • affwndz- Bir 4: 58.
 • awndz- ST 15.
 • awnz- Bil 576),
 • afunds oqvädhins ordh
 • awndz- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᚠᚢᚿᚦ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
➞ See all works cited in the dictionary

Back