Afunna

Old Swedish Dictionary - afunna

Meaning of Old Swedish word "afunna" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

afunna
afunda, afundas, hysa afund (mot el. öfver). diäfuolin som alt got afunir Hel män 209. " tha han affvnte honom himerikis glädhe" SvKyrkobr 16. - refl. afunnas, d. s. han awntes vedh thöm at the vare komande j the äro, huadhan han höferdoger vart vtskutin SvKyrkobr 141.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • -unnir.
  • -unte) ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᚠᚢᚿᚿᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Hel män
Helige mäns lefverne jämte legender och järtecken. Utg. af R. Geete. 1902. SFSS.
SvKyrkobr
Svenska Kyrkobruk under medeltiden. Utg. af R. Geete. 1900. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back