Afväria

Old Swedish Dictionary - afväria

Meaning of Old Swedish word "afväria" (or afværia) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

afväria (afværia)
afvärja. " at af wäria rikesens nödh" RK 2: 1533. ib 7017, 3: 884, 2201. Su 180. FM 91 (1497-1501), 324 (1507). HSH 20: 165 (1507) , 171 (1507). - hindra. aff värie at han aldrig skal fa macht offuer swerigis riche HSH 20: 69 (1506). Jfr väria af.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so afväria may have also been written as afværia

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • affwerige FM 324 (1507). offwäriä ib 91 (1497-1501). offwerijgä HSH 20: 165 (1507).
  • offwerijä ib 171 (1507),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᚠᚠᛅᚱᛁᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back