Äggia

Old Swedish Dictionary - äggia

Meaning of Old Swedish word "äggia" (or æggia) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

äggia Old Swedish word can mean:

äggia (æggia)
eg. hvässa; egga, sporra, mana, uppmana, uppmuntra, (söka) drifva, (söka) intala, (söka) förmå. "concitare, instigare, äggia" GU 3. - med personens ack. och prep. ltil. the äggiadho alla til lof KLemning. 1860. SFSS.">Bo 236. suasom han thik thz i nsköt oc ther til äggiadhe KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 94. tin modher haffuer ekkiath th thegh här til Di 249. Diäfwlen. .. tiLBurdhe at äggia smaswenin. . til at synda mz quinnom. ok til annor oGUdhlikin thing KL 62. " takir. .. franciscus hona äggia til at forsma thässa värld" ib 324. - med personens ack. och inf. the äggiädho män taka thän sidh then them ey KLemning. 1860. SFSS.">Bordhe KL 159. - med personens ack. och sats inledd af at. sancte KLemming. 1860.">Gregorius. .. äggiadhe konungin ok flere mz sik at the skullo bliffwa om samfasta thrätio dagha i fasto oc bönom KLemming. 1860.">Gr 316. rasKLika mat thu äggia (suades) mik at iak wardhir kristin KL 173. - med personens ack. sancta gaina äggiadhe sanctam ripsimliam swa sighianDis KLemming. 1860.">Gr 287. - med dat. och sakens ack. hans ägilse äggiande hiärtano wang thing KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 144. " äggia the honom tholik thing mP 2: 93. akta ok göma aat apostolin äkke äggia älla biudha sik siäwom thera handa (attendee. .. apostolum minime sibi ipsi remistiusmoDi suardere)" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 131. - med dat. och inf. äggir dyäfwllin oc inskiutir siälinne (inspirat DiaKLemning. 1860. SFSS.">Bolus animæ) at göra nakat mot GUdhi KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 145. " äggiar Diäfwllin siäline at göra nakra godha gerningä for manna thykkio lib. thänne aggiär mannom (persuadet hominibus) at dyrkä GUdh mot laghom" KL 162. " äggiadhe han ok rädh them at trösta sik til at faa thz the bedDins" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 100. - med dat. coh sats inledd af at. äggiade keysaren hanom. .. at han sculde tagha vidh cristne tro KLemming. 1860.">Gren. 1866.">Bertum. Latine et svetice. I Scriptores rerum svecicarum T. 2, sect. 1, s. 173--260.">Ansg 185. han. .. äggiadhe hänne. .. at gooz äghor matte takas til hänna orDinem. oc at hon ther til samthkkio gifua vilde KL 332. - egga till; ingifva; )söka) framkalla. med sakens ack. huru Diäfwllin äggiar vantro vm GUdz licamma KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 118. " thy at han ond thingh äggiar ok radhir (mala suggerendo)" ib 1:4. " thit samuit sighir thik vara skällikit thz jak mana ok kärlex fwlt thz iak äggia ok radhir" ib 3: 165. KLemming. 1860.">Gren. 1866.">Ber 233, 234. " tron kan aldrigh nödhdraghas wt, wtan hon äggias (suadetur) mz skälom" ib 2.
äggia (æggia)
1) egga till framryckning, drifva fram. drotninghen. .. ägiade them fram ath dräpa nyflingar Di 250.
äggia (æggia)
2) framdrifva, framkalla. kyruildh drokkin mz vin. .. äghia fram (ciet) lönlik siukdom oc watn LB 5. 81 satarea (för saturea) drukkin mz vin äggia fram lönlik siukdom ib. - Jfr af-, harm-, til-äggia.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so äggia may have also been written as æggia

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • ägia: -ade Di 250.
  • äghia LB 5: 81.
  • ekkiath Di 249 ),
  • äggia fram ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛅᚵᚵᛁᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Ansg
Vita Sancti Anscharii per S. Rembertum. Latine et svetice. I Scriptores rerum svecicarum T. 2, sect. 1, s. 173--260.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
➞ See all works cited in the dictionary

Back