Aghn

Old Swedish Dictionary - aghn

Meaning of Old Swedish word "aghn" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

aghn
agn. "som agna j kornaxom sundirkrosas j trysningh" MP 1: 140. " at. .. kornit starklica thryskias at thz skuli skilias fran axgeno oc agnine" Bir 2: 55. ib 159, 279, 3: 319. Ber 224. Al 9118.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • angn: angna Ber 224. -ar),
  • aghnabaker ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᚵᚼᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back