Ahända

Old Swedish Dictionary - ahända

Meaning of Old Swedish word "ahända" (or ahænda) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

ahända Old Swedish word can mean:

ahända (ahænda)
eg. lägga händerna på.
ahända (ahænda)
1) taga, bemäktiga sig. huat han ville ther a hända thz gat man ey wäl for honom waart RK 1: 974.
ahända (ahænda)
2) påträffa. " RK 1: 727. "

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so ahända may have also been written as ahænda

Part of speech: vb

Additional information: v. L.

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᚼᛅᚿᚦᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back