Ahöra

Old Swedish Dictionary - ahöra

Meaning of Old Swedish word "ahöra" (or ahøra) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

ahöra (ahøra)
åhöra, åhörande. " i thera ahöro" SD NS 1: 209 (1403). ib 252 (1403) o. s. v. j manga sanninda manna näruaro ok a höro Bir 1: 50, ib65, 2: 221, 3: 83, 218.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so ahöra may have also been written as ahøra

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᚼᚯᚱᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
➞ See all works cited in the dictionary

Back