Ahughi

Old Swedish Dictionary - ahughi

Meaning of Old Swedish word "ahughi" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

ahughi Old Swedish word can mean:

ahughi
1) åhåga, uppmärRKer den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KSamhet, aktgifvande. haf ahugha a (intente ora) thinom härra gudhe Ber 271.
ahughi
2) omtanke. skal han ok haua mera akt ok åhugha huru han må wäl ok ärlika skipa ok styra sit land ok almogha RKer den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 56 (140, 61). " mz ahogha och vmsorgh vm thz j skulin ätha" JP 58. " taghä megh swadanä aahogä oc bestilning paa" FM 350 (1507).
ahughi
3) ifver. " tha fingo somme sa stoor ahuga" RK 2: 7471.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • ahoghi.
  • aahoge )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᚼᚢᚵᚼᛁ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
JP
Svensk Järteckens Postilla. Utg. af E. Rietz. 1850.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back