Akära

Old Swedish Dictionary - akära

Meaning of Old Swedish word "akära" (or akæra) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

akära Old Swedish word can mean:

akära (akæra)
L.
akära (akæra)
1) kära, anklaga, väcka åtal. än bonden aakiäre SD 4: 466 (1335, nyare afskr.). ib 5: 376 (1344, nyare afskr.), 480 (1345, nyare afskr.). then som akärde SGGK 105. then som akärdis ib
akära (akæra)
2) väcka tvist om, göra anspråk på. kennis jak. .. hafue å kert et gotz SD NS 2: 230 (1409, nyare afskr.). hafde iak thet åkärt för skattagodz ib. vpsökia, atala oc akära. .. alla the äghor. .. som thy rättelika tilhörir ib 394 (1411).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so akära may have also been written as akæra

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • aa- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᚴᛅᚱᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SGG
Stadga för ett S:t Görans Gille. I Småstycken på Forn Svenska.
SGGK
Stadga för ett S:t Görans Gille vid Kopparberget. I Småstycken på Forn Svenska.
➞ See all works cited in the dictionary

Back