Akt

Old Swedish Dictionary - akt

Meaning of Old Swedish word "akt" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

akt Old Swedish word can mean:

akt
L.
akt
2) afsikt, uppsåt, vilja. " wj. .. tileghnom thet (godset) aff alle akt oc godhom wilia the samu kirkione" Samlingar och anteckningar till en beskrifning öfver Ydre Härad i Östergötland, af L. F. Rääf. 1--4. 1856--65.">BYH 1:201 (1390). at wi fulleliga i akt hafdom at koma til idher nadh Lagerbring Saml 2: 271 (1464).
akt
7) omsorg. " thu haff acht offwer mik (mei curam habebis) SkrUppb 71. 10) ändamål; förehafvanden, företag. en thrättha om ider sämio ok stadgha som j aarlige vpbärende ok wtgiffuande ären j tyonde gärdh ok andre andelige acht" Svartb 552 (1477). - Jfr forakt.

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᚴᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

BYH
Samlingar och anteckningar till en beskrifning öfver Ydre Härad i Östergötland, af L. F. Rääf. 1--4. 1856--65.
Saml
Samlaren. Tidskrift utgifven af Svenska Literatursällskapets arbetsutskott. 1880 o. följ.
Svartb
och Svartb (Skokl) Registrum Ecclesiæ Aboensis eller Åbo domkyrkas Svartbok med tillägg ur Skoklosters Codex Aboensis. Utg. genom R. Hausen 1890.
➞ See all works cited in the dictionary

Back