Alagha

Old Swedish Dictionary - alagha

Meaning of Old Swedish word "alagha" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

alagha
pålaga, skattebörda. aff allum aarlikum konunglikum wtskulum ok alaghum SD 4: 408 (1335, nyare afskr.). lete oc spyri granleka en nokot är þät ingäld älla alagho oc skatar älla þiänist vnder pafa döme är kumit vskäleka Bir 4: (Avt) 179. KS 57 (144, 63), 62 (156, 68).

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᛚᛆᚵᚼᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
➞ See all works cited in the dictionary

Back