Aläghn

Old Swedish Dictionary - aläghn

Meaning of Old Swedish word "aläghn" (or alæghn) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

aläghn (alæghn)
= alägning 2. idher tyngiä medh nagrahandha aläggnum SD 4: 537 (1336, nyare afskr.). satagunna oc borgha föghati mädh allom ärlikom (för arlikom) ingiäldom aläghnom oc sakörom BSH 1: 194 (1387). " af allom arlikom scatwm aläghnom oc markagieldom" FH 2: 12 (1381, nyare afskr.).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so aläghn may have also been written as alæghn

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᛚᛅᚵᚼᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
➞ See all works cited in the dictionary

Back