Älände

Old Swedish Dictionary - älände

Meaning of Old Swedish word "älände" (or ælænde) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

älände Old Swedish word can mean:

älände (ælænde)
1) främmande; främling een ledhe STiärna allom ellendum oc främadhom ST 77. thu skalt warä en skermare älländä jomfrvr, enkior och faderlösä barn Va 20. " hwariom enom ällende här i wara gärningh (SOm blir sjuk).. . skulum lwi. .. til hielp koma" SO 4. - om juridisk prselyt. jwdhande sagdo pylato. .. oc allir moghin ropadhe. .. tässe SOm han wäria äru älände (proselyti).. . pylatus. .. spordhe them hwilke äru älläne the sagdo honum hedninga sönir SOm nw ärw wordhne jwdha MB 2: 377. " wi ärom ey ällända. wi ärom iwdha sönir" ib 378 (motsVarande tre STällen STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 382 " hafVa i ST. f. älände, ällände, ällända läsarten ärlände, ärlende). "
älände (ælænde)
2) olycSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLig, nödSTälld, eländig. Jfr älända hus. - Jfr ärlände.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so älände may have also been written as ælænde

Part of speech: nn, av

Additional information: adj. (och subst. m.)

Grammatical aspect: adj. subst.

Alternative forms or notes:
  • ällände.
  • ällende.
  • ellende.
  • -e.
  • -a. dat. -um),
  • älända hus
  • elenda- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛅᛚᛅᚿᚦᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
➞ See all works cited in the dictionary

Back