Alderdomber

Old Swedish Dictionary - alderdomber

Meaning of Old Swedish word "alderdomber" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

alderdomber Old Swedish word can mean:

alderdomber
1) ålderdom. hon scAl födha j sinom Aldirdome en son Lg.">Bil 893. " j vngdom oc Aldirdom" MP 1: 237. Bo 12. Bir 1: 58, 197, 3: 228. Al 7516. Lg 32.
alderdomber
2) ålder, hög ålder, åldrighet. hulkit som Aldre tappas älla opnötis aff Aldirdom (vetustate) Bir 2: 204.
alderdomber
3) forntid. i Alderdomen (ex antiquis) för än iordhen giordhes Su 78.
alderdomber
4) (mogen) ålder. j Allirdom oc sidhum quämelicha VKR 23. Bir 4: 99, 100. " til takins ffyre wälfrägdadha män j liffwirne oc Alderdom (vitæ et ætatis) j syslomanz gardhin" ib 95. VKR 4.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • allir- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᛚᚦᚽᚱᚦᚮᛘᛒᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back