Äldras

Old Swedish Dictionary - äldras

Meaning of Old Swedish word "äldras" (or ældras) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

äldras (ældras)
åldras, blifva gammal. mädhan alla andra synde äldras tha mannin äldhras ensamin girin vardir tha vgh MP 1: 86. hulkins goz aldrigh äldras (veterascunt) älla for gar Bir 1: 282. " alt thz som äldras ok wardhir gamalt, thz nalkas fordarfweno ok forgängilse Spec. Virg. 251. Jfr ällas. "

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so äldras may have also been written as ældras

Part of speech: vb

Additional information: v. refl. L.

Grammatical aspect: v. refl.

Alternative forms or notes:
  • -es MELL Kg 12: pr. i var.; KrLL Kg ind. 13 i var.),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛅᛚᚦᚱᛆᛋ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back