Aldrigh

Old Swedish Dictionary - aldrigh

Meaning of Old Swedish word "aldrigh" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

aldrigh Old Swedish word can mean:

aldrigh
L.
aldrigh
1) någonsin (efter negation samt efter uttryck som beteckna tvifvel el. bemödande att hindra). iäfuadhe storlica at han sculle KLemming. 1862.">Alre väl koma owir the brona Dinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmäRKer den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pa 19. aff värle at han KLemming. 1862.">Aldrig skKLemming. 1862.">Al fa macht offuer swerigis riche Dinaviens historia. 1816 ff.">HSH 20: 69 (1506). " äy wilde oc philpus mote wädhia KLemming. 1862.">Aldrigx" Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD NS 1: 479 (1405). " engin gat ther KLemming. 1862.">Aldre oweRKomith" KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 125. " at enghen mik KLemming. 1862.">Aldrigh sidhan försmadhe" Bergström. 1868--70.">Su 79. Jfr KLemming. 1862.">Aldrigh ängin under ängin, i hvilken förbindelse KLemming. 1862.">Aldrigh tolkas efter betydelsen 2.
aldrigh
2) KLemming. 1862.">Aldrig. þät gik hanom KLemming. 1862.">Aldregh w minne Lg.">Bu 7. hafþe þin kona här comit KLemming. 1862.">Aldre skulde hon häþan coma liuande ib 19. " KLemming. 1862.">Aldre taDinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmäRKer den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pa þe sighar mäþan þe hanom þiäna" ib 56. " kome KLemming. 1862.">Aldrigh ater" Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD 1: 669 (1285, gammKLemming. 1862.">Al afskr.). " the fa KLemming. 1862.">Aldre sidhan böter" KLemming. 1862.">Al 132. " the saghos Bergström. 1868--70.">Summi KLemming. 1862.">Aldrig meer" RK 1: 123. iak faar KLemming. 1862.">Aldreghmer makt nokon dara KL 316. " letade epther hans cledher, som kastadh waro kring om huseth, KLemming. 1862.">Aller swa eth som annat (motsv. ställe" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 194 KLemming. 1862.">Alrigh thit eet som annat) Lg 3: 84. " komma gästerne wth, somme til baatz öffwer strömen oc Dinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmäRKer den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pa holmen, oc somme öffwer bron, KLemming. 1862.">Aldrig en som änner" BSH 5: 167 (1507). " hans skin war swa thunt ok KLent at han Flängdhis KLemming. 1862.">Aldre swa lätlika at ey ginstan vt gik blodhit" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 32. KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 106. " ther war i KLemming. 1862.">Aldre sinne list ther war wti KLemming. 1862.">Aldre swa Diwp en root han haffwir hona op riffwith mz sin foot" RK 1: (KLemming. 1862.">Albr.) s. 208. ib 210. - KLemming. 1862.">Aldrigh eigh, KLemming. 1862.">Aldrig. the liua KLemming. 1862.">Aldre eigh vtan missömio ok stridh Dinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmäRKer den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 9 (21, 10). - KLemming. 1862.">Aldrigh ängin, sw ängin.
aldrigh
3) KLemming. 1862.">Alls icke, ingKLemming. 1862.">Alunda. maria magdKLemming. 1862.">Alena viste KLemming. 1862.">Alre hwat hon skulle göra KLemning. 1860. SFSS.">Bo 225. folkit Flutte sig KLemming. 1862.">Aldre (non) aff stadh för än maria war ateRKKLemming. 1862.">Allath KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 397. " han är KLemming. 1862.">Aldre köpman" Fl 589. war KLemming. 1862.">All Flughna plaghan swa forgangin, at KLemming. 1862.">Aldre en Flugha war ater i egipto lande (non Bergström. 1868--70.">Superfuit ne una quidem) KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 298. " jak hawir KLemming. 1862.">Aldre (non) eet ordh at sigia" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 266. " at han är KLemming. 1862.">Alder i [1] dening (rättare pening) skylloger sin sonne kona" BtFH 1: 209 (1506). " swa at ther när stodh KLemming. 1862.">Aldre trä" Fl 13. KLemming. 1862.">Al 1044.
aldrigh
4) KLemming. 1862.">Aldrig än (jfr citaten från KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 32, KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 106, RK 1: s. 208, 210 under 2). ey gaa aff rätwisonna wägh fför nakon mothegangh, tho KLemming. 1862.">Aldrigh swa hardan Bergström. 1868--70.">Su 70. - om än KLemming. 1862.">Aldrig (så). hwat hälst tingh, KLemming. 1862.">Aldrigh swa lithet LfK 10. " wy maghum frukta engen död KLemming. 1862.">Aldrigh komum wy i swa harda nöd" RK 1: 331. " iack skötte huaRKen rett eller dom KLemming. 1862.">Aldrigh war någhen mand så from" ib 3: (till. om Chr. II) 6396. athan wilde KLemming. 1862.">Aldre löna athan war konung tydriDinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmäRKer den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS man KLemming. 1862.">Aldra kom han i sa stora nöd Di 128. tKLemming. 1862.">Ala ängte älla sigh af thik siälwe, thz thik maghi inbära nokot manna lof, KLemming. 1862.">Aldrigh (quantumcunque) är han oc thik swa heemelika älla swa gudhlikin som thw tKLemming. 1862.">Ala vidh Ber 277.

Part of speech: ab

Grammatical aspect: adv.

Alternative forms or notes:
 • aldregh Bu 7, 20, 23, 533 ; ST 312 ; Su 12, 70 ; PK 234 ; RK 2: 26 ; Di 221.
 • aldreg RK 1: 627 ; Di 226.
 • alderegh Di 249.
 • alrigh KL 234 ; Bo 8, 194, 252.
 • allirigh SD NS 1: 97 (1402). alregh Bo 255; ST 11, 12.
 • aldrik Iv (Cod. B) 1858 ; Va 42 ; Pa (Tung.) 39 ; Di 293.
 • aldhrich ib 238.
 • aldrek Pa (Tung.) 39.
 • alrik Fl (Cod. B) 13 ; SD 5: 230 (sl. af 1400-talet). aldre Bu 19, 55, 56, 57 o. s. v. Bil 81 o. s. v.; Bir 1: 4 o. s. v.; MB 1: 1 o. s. v.; KS 9 (21, 10) ; Fl 13 o. s. v.; Al 132 o. s. v.; RK 1: (Albr.) s. 208, 210; Di 2, 128.
 • alldre MB 1: 125.
 • alre Bil 776 ; Pa 19 ; Bo 26, 225 ; Bir 4: 382 ; MP 1: 17, 30.
 • allre Gers Frest 13.
 • aldra Di 128. aldri Bil 730; ST 313.
 • aldrei KS 22 (53, 24), 23 (55, 24) och ofta. aldreij RK 2: 399.
 • aldrey RK 2: 8067; Di 89.
 • alldrey Di 87.
 • alrey VKR 9, 28, 29.
 • aldrigx SD NS 1: 479 (1405).
 • aldrighen MB 1: (Cod. B) 536.
 • alrin MD (S) 215.
 • aldredh Di 208, 218. aldrit ib 211. aldr Bu 530 ; VKR 80.
 • alder SD NS 1: 182 (14029; BtFH 1: 209 (1506) ; RK 1: (sfgn) s. 180, 2: 6651: Lg 3: 521 o. s. v.; LfK 217, 219, 233, 235, 236 o. s. v. alddher RK 2: 5905 ; SD NS 1: 646 (1407, gammal afskr.); Di 253.
 • aller RK 2: 5232, 6741, 6796, 8066 ; Di 238 ; Lg 3: 32, 34, 84.
 • allar Di 1.
 • eller RK 2: 5236 ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᛚᚦᚱᛁᚵᚼ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Pa
S. Patriks-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
BtFH
Bidrag till Finlands Historia. Utg. genom R. Hausen. 1881--83.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
➞ See all works cited in the dictionary

Back