Älf

Old Swedish Dictionary - älf

Meaning of Old Swedish word "älf" (or ælf) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

älf (ælf)
älfva. " thu skalt ey thro oppa maro ellir lelfwa (an de guthoulden noch an de elfinnen)" ST 31 (kanske snarare att föra till älver, m.) for elffwer LB 7: 358 (möjligen att öfra till älver, m. eller till älva, f.). - Jfr älva, älver.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so älf may have also been written as ælf

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛅᛚᚠ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
➞ See all works cited in the dictionary

Back