Aliggia

Old Swedish Dictionary - aliggia

Meaning of Old Swedish word "aliggia" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

aliggia Old Swedish word can mean:

aliggia
1) hvila på, trycka. stort orlogh oc thungä, som riket hafuer warit aliggendä GS 35 (1403, orig.). " at thola tilkomande öok aliggiande (ingruentia) ond thing" Bir 3: 374 (möjl. att föra till 2).
aliggia
2) förestå, hota. än thot plagho aliggia (imminent) Ber 68. värna oss. .. af aliggiande (motsv. ställe Bir 4: 12 til stwndandom) wadhom VKR 59. Jfr liggia a.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᛚᛁᚵᚵᛁᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
GS
Några Gambla Stadgar [såsom bihang till Biärköa-Rätten utg. af J. Hadorph]. 1687.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back