Alin

Old Swedish Dictionary - alin

Meaning of Old Swedish word "alin" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

alin Old Swedish word can mean:

alin
L.
alin
1) underarm (från arMBågen till långfingrets spets). Jfr alboghi.
alin
2) aln; ss längdmått. at eno siaxtighi alna högþ Lg.">Bu 168. " hon (arken) skal wara thryhundradha alna lang, fämtighi alna bredh, thräthigi alna diwp fra Lg.">Bunkanom oc hwar thässe alniin war längre än waara siäx alna" MB 1: 168. " enna alna rwm ib. flughu twäggia alna höght fra iordhinne" ib 395. " suasom ena alin höght ok bret ok lankt a alla slinde Bir 2: 257. ib 4: 83, 84. "Lg 69. " hwilkin tomp är a längdena twa alin minna än fämsinnom tiughu" SD NS 1: 293 (1403). " the tompt. .. halder sina (för a sina?) lengd vidh aana fämtighi stänger ok hwar stang hafwer fäm alna" ib 2: 99 (1409). SJ 177 (1449). " tässa forscrifna tompt är lang liij nya alna ib 180 (1449). ib 187 (1450), 190 (1450), 198 (1450), 199 (1451) o. s. v. sex gaMBla alna oc fyratighi" ib 191 (1450). ib 194 (1450) o. s. v.
alin
3) aln; ss mätninGSinstrument. ingen hafwe andra wicht, beszman, skeppa eller aln. än vthi rijke finnes GS 41. xi alna medh gaMBla alnenne mält SJ 181 (1449). epter the ny alnenne mält ib 175 (1454).
alin
4) det som till tmåttet har en alns längd. - om tyg. en alin got vaþmal SD 5: 637 (1347). GS 51 (1450). - om jord (då alnen angifver jordstyckets bredd och för öfvrigt kan beteckna äfven det område, som, vid den på tomtens storlek grundade fördelning af byns samtliga jord mellan jordegarne, motsvarar en alns tomtområde utmed bygatan; jfr Hildebrand, Sv. Medelt. 1: s. 181, 244, 252). x alna aff hennes tompt SJ 177 (1449). " i swdher aakren ix stengher, en alin oc j quarter jordh, thet är vi pund landh, i norre akren ix stängher jordh, mindhre j alin oc j quarter, thet är oc vi pundh landh" SD NS 1: 264 (något efter 1403). fäm stänger, en alin oc en thridhiungx alin jordh ib 446 (1405). syw alna jordh ib. " tolf alna ib. "ib 423 (1405, nyare afskr.). saalt haffua. .. twa delena aff enne alin i langöö ib 58 (1401, gammal afskr.). om vij alna jordh. .. som östhen bidzason mik tiil pantha satthä fore mina fulla päningha, som fore ij hesta, fore ix marcer ok for xxj marcer ib 255 (1403, gammal afskr.). FH 4: 52 (1457), 77 (1461), 78, 5: 54 (1468), 64 (1472). wij. .. haffuom salt. .. halff fämpte alin iordh i skenastadha medh allom tillagom. .. för tolff mark swenska penunga SD NS 1: 45 (1401, nyare afskr.). ena ɉ alin i kwarnatörph, ena ɉ alin i samw sokn ib 2: 565 (1412). salde. .. I alin jordh j viala met allom tillhörelsom for III marc FH 5: 112 (1847). gaff syna jordh som är fäm alna kringhom allan byen j viala. .. met aker ängh och allom androm thes til hörelsom nadhendals clostre ib 110. ib 134 (1489), 190 (1504), 191 (1504). - Jfr thridhiunGS alin samt stang.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • aln GS 41, 51 (1450); SJ 226 (1453), 228 (1453), 230 (1454), 231 (1454) o. s. v. pl. alnar; äfven alin SD NS 1: 293 (1403); SJ 194 (1450),
  • alins langher ,
  • alna högher ,
  • alna tal ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᛚᛁᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
GS
Några Gambla Stadgar [såsom bihang till Biärköa-Rätten utg. af J. Hadorph]. 1687.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
➞ See all works cited in the dictionary

Back