Alit

Old Swedish Dictionary - alit

Meaning of Old Swedish word "alit" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

alit Old Swedish word can mean:

alit
L.
alit
1) tillit til thik min herra Aldra wärldinna helsa later iak mina astundan oc mina Aliit MB 1: 265. " til hans var hänna mäste Aliit" Iv 3755. ib 4644, 4838, (Cod. B) 4298. kAlla. .. een mästara han hafdhe a (till hvilken han hade) högha Aliit ib 5352. " then ridder. .. ther hon haffde a sät sinä Alit" ib (Cod. B) 4838. Al 8500.
alit
2) det hvarpå man kan lita, hjälp, skydd. han sagdhe thik ena kranka Aliit ther thik til herbärghe viiste hiit Iv 4039. " mik thykker thz vara ena kranka Aliit(föga att lita på) thz miin syster koMBer hiit" ib 4791. " ära the thik krank Aliit" Al 4288. " han sa sik haffwa litla Aliit ib 8730. "" han war honum opta godh Aliit" ib 9506. thz är Alt there födho Aliit (All den föda hvarpå de kunna räkna) ib 8860. " the äre myn störste Alith" BSH 5: 273 (1508). (Aliit Fr 2872, se lit.)

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • aliit )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᛚᛁᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
➞ See all works cited in the dictionary

Back