Älle

Old Swedish Dictionary - älle

Meaning of Old Swedish word "älle" (or ælle) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

älle (ælle)
ålderdom. "josaphat spurdhe hwi mannin var swa miscapader j enlite. .. the swaradho at thz wlte hans elle" Bil 610. josaphat spurdhe hwru lenghe män matto lifua. för en ellin faar thera vald ib. " josaphat spurde hwat fylgher ellinne the swaradho helin som är ellinna endhe ib. ther (i paradiset) komBer hwarke hel älla älle" ib 227. adam siukir wrdhin aff elle ib 88. " gudh ordh predicade han mz myKLom skälom. ä til han gaff sin anda for elle ok ärfuodhe" ib 650. " ther aldre omäghnas aff älli (Cod. A alder 296)" MB 1: (Cod. B) 553. som wänära fadher oc modher i thera älli (Cod. A alder 334) ib 559. Bil 305. KL 277, 279. " hwi gaffs androm nadh j vngedomenom ok androm fortax hon j ällenne" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 304. ib 305, 307, 3: 210. Ber 193. LfK 196. ther (i himmelriket) är. .. wngdom wtan älle ib 128. Jfr äldre.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so älle may have also been written as ælle

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • elle.
  • äldi SML J 17. äldr MElL Kg 12: 1 i var; KL L279. äälde ib 277 (på två st.). gen. ellis i förbindelsen fore ellis culð SML Kk 2: pr.
  • ellin Bil 610.
  • ällenne Bir 2: 304 ; LfK 196.
  • äldinne Bir 2: 305 ; 307; Ber 193.
  • elinne Bil 610.
  • älline Bir 3: 210.
  • ellinna Bil 610),
  • ällis man ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛅᛚᛚᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
➞ See all works cited in the dictionary

Back