Almännelika

Old Swedish Dictionary - almännelika

Meaning of Old Swedish word "almännelika" (or almænnelika) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

almännelika Old Swedish word can mean:

almännelika (almænnelika)
L.
almännelika (almænnelika)
1) allmänt, bland alla. thz ordhit som almännelika sigx af almoganom KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 57. ib 351, 2: 314. aatz köt j Franz almännelika swa vm löghordaghin som vm synnodaghin KL 75.
almännelika (almænnelika)
2) samfäldt, gemensamt. hata the han al almännelika KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 258. thzta skulom wi almänneliga göra MB 2: 134. sagdho almännirlika Fr 1915. " thz lofuadho almännelika badhe arma ok swa rika" ib 2929. ib 3039. " lifwa almännelika i KLostrum" Lgren. 1866.">Ber 145. Lg 3: 453.
almännelika (almænnelika)
3) i allmänhet. the skäl som dyonisius giwer almännelika ower all thing MB 1: 445. ib 464. " tha wordhe iak ey starkare än almenneliga andre män äru" ib 2: 121. Lgren. 1866.">Ber 260. " os oc allom cristnom människiom til siäla helso oc almennelika the häLga kirkio til gagn oc nytto" Su 319.
almännelika (almænnelika)
4) alldeles, helt och hållet? almännilikä Friþbiuthum (fför firibiuthum) wir þät SD 1: 669 (125, gammal afskr.).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so almännelika may have also been written as almænnelika

Part of speech: ab

Grammatical aspect: adv.

Alternative forms or notes:
  • almännilika.
  • almännirlika. almennelika. almänneliga. almenneliga),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᛚᛘᛅᚿᚿᚽᛚᛁᚴᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
➞ See all works cited in the dictionary

Back