Almänninge

Old Swedish Dictionary - almänninge

Meaning of Old Swedish word "almänninge" (or almænninge) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

almänninge (almænninge)
allmänning, gemensam mark, jord som tillhör ett samhälle. om bys allmänning. thet är thinna for:de fyra bya almänninghe Svartb 426 (1447).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so almänninge may have also been written as almænninge

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • *almänninga bya mark
  • almenninge- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᛚᛘᛅᚿᚿᛁᚿᚵᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Svartb
och Svartb (Skokl) Registrum Ecclesiæ Aboensis eller Åbo domkyrkas Svartbok med tillägg ur Skoklosters Codex Aboensis. Utg. genom R. Hausen 1890.
➞ See all works cited in the dictionary

Back