Almännogher

Old Swedish Dictionary - almännogher

Meaning of Old Swedish word "almännogher" (or almænnogher) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

almännogher (almænnogher)
allmän, at j ey görin som somlighe plägha göra ena langha thalan älla almännogh scriptomaal SkrtUppb 190. " för thy at j maghin göra swa dana almennigh scriptomaal hwar dagh ällir när j wilin j jdhrom gudheligha bönom ib. till eet almänz herredöömps teekn, at han är en almenningh (för almennigh) herre och konung offuer allom tingom" Svartb 69 (1345? öfvers. af senare datum?).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so almännogher may have also been written as almænnogher

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • -igher )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᛚᛘᛅᚿᚿᚮᚵᚼᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

SkrtUppb
Skrifter till uppbyggelse från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1904--05. SFSS.
Svartb
och Svartb (Skokl) Registrum Ecclesiæ Aboensis eller Åbo domkyrkas Svartbok med tillägg ur Skoklosters Codex Aboensis. Utg. genom R. Hausen 1890.
➞ See all works cited in the dictionary

Back