Älskelikhet

Old Swedish Dictionary - älskelikhet

Meaning of Old Swedish word "älskelikhet" (or ælskelikhet) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

älskelikhet Old Swedish word can mean:

älskelikhet (ælskelikhet)
1) kärlek; hängifvenhet. somlike thera. .. tilbyriadho. .. at awndas moot sinom skapara. hulkin the sculdo hawa höghelikast älskat for sina mästo älslikhjet (pro Sua maxima Dilectione) KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: (Dikt) 223. han. .. kallar sancta byrgitto ok alla cristna människor mz henne sötelika til sinna älskelihet ok thiänist ib 1: 3. skal thit hiärta. .. vptändas af minne älskelikhet ib 6. ib 63, 3: 94. " äru the fulle mz sötma ok gudhelike älskelikhet" ib 1: 100. " presentera han gudhi dyrasta thingh mz sins älskelikhetz handom" ib 344. gudz älskelikhet (kärleken till Gud) MP 1: 23. aldregh kan tolkit hiärta swa qwikt oc kärlixfult bliffua ensamt oc wtan älskelekhet (amore privatum) Su 12. en san himerslik. .. älskeligheet ib 204. Ber 3, 10, 12, 13, 18. " aff beskedelike älskelighet" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 5: 26. tha skal hon ey wäntha sigh. .. älzskelighet aff sino conwänth ib 106. " om i hafwin älskelikhetina i mällan idhir No 277. hon wet modherinna älskelikhet til sin enga son oc sonsins til modherinna" KL 70. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 167, 254. " at taka älskelikhetina oc kärlekin af hiärtano )ad tollendam de corde delctionem)" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 136. KL 4, 104, Su 194. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 112. " thiäna mik. .. af gudhelike älskelihet ok kärlek (Dilectione et caritate)" ib 1: 40. aff myKLom kärlek som iak hawir til thera ok af älskelikhetz brändagha (fervorem Diectionis) ib 217. hans o rene munDir for tok honom mins kiärlekx älskelikhet (caritatis Dilectionem) ib 219. MP 4: 70. mz kärlex älskelikhet Ber 42. " älskelikhet är lif, ok haat är dödher" ib. " min älskelikin skal til föghias mik mz kärlex och älskogha bande och iak skal til föghias honom mz älskelikhetz widherskipte (vicissistuinde mutuæ Dilectionis)" ib. " kärleker (caritas) är älskelikhet (Dilectio) mz hwilke gudh älskas for sik" ib 15. älskelikeht (delectio) är kärlexens (caritatis) syster, kärlekir war aldrig wtan älskelihet ok älskelikhet war aldrig wtan kärlek i 49. the psalma. .. hwilka som hällagh siäll sionger mz älkelikhet i kärlek och gudhelikhet (per Dilectionem et amorem ac devotionem) ib 140. älskelikhetsins älla älskoghans bräzska ib 14. min siäl talade af älskelikhet ok älskoga (præ amore) KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 28. " fa hänna winscap o älskelikhet" KL 83. en san himerslik oc ower alt en naturlikin äskeligheet (celestis quædam et Supernaturalis delecatio; sistnämda ord tydligen läst Dilectio; Supernaturalis möjligen fattadt ss Super omnia) Su 204.
älskelikhet (ælskelikhet)
2) kärlighet. " ss titel el. tilltalsord. hwilka iac sände thinne älskelikhet" Ber 191. Jfr kärlikhet 2.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so älskelikhet may have also been written as ælskelikhet

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • älski- Bir 4: (Dikt) 223. -lighet ib 5: 26, 106.
  • -ligheet Su 204.
  • -lekhet ib 12.
  • -likxhet MP 4: 70),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛅᛚᛋᚴᚽᛚᛁᚴᚼᚽᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back