Alzþings

Old Swedish Dictionary - alzþings

Meaning of Old Swedish word "alzþings" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

alzþings Old Swedish word can mean:

alzþings
L.
alzþings
1) STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alldeles, fullkomligt. þär til at STrand. 1853.">Friþin se STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Althings STaSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer SD 1: 668 (1285, gammSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al afskr.). " conSTantinus for STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alzthingx hel vp v karino" STenianus. Se Lg.">Bil 566. ib 797. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 37, 66. " the persone som STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">AlzSTingx äru fatika" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 32. Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.">VKR 76. preSTane äru mik STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">AlSTins (omnino) ledhe STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 156. ib 2: 326. " STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLoSTrenu þer vi. .. skulum byggä oc STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Altzþinges fulcomä" SD 5: 562 (1346). " STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">AlSTingis skSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al thy there luSTe them aftakas" STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 1: 28. " hon hwiltis STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">AlSTingis (totSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Aliter) owir han" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 222. " mik STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">AlSTingis STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bort STrand. 1853.">Fra sik wraka" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 210. " STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Altingx nekadhe" Ber 227. Gers STrand. 1853.">FreST 1, 2. LB 3: 41. " the thetta giorde waare ekke STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">AlSTinges hundrath tw" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: 3945. " thz andra skolum vi oc ekke STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">AlSTingx swa owirgifwa at vi skolom thz ey thänkia" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 54. MB 1: 146. ST 418. ey glöma the mik STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">AlSTingis STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 154. STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: 3063.
alzþings
2) mycket, i hög grad, ganska. modhorin som STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLen Var oc STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">AlSTingis (vSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alde) vng STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 13. " pa en STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">AlSTinges luSTeligen wSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">All" Va 11. ib 15, 28. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alztingis gärna (libentissime) MB 2: 95. " STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">AlSTingx lit" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 8890.
alzþings
3) STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alls (vid negationer). STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">AlSTingx änkteSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 427. ib 4: 18. enkte STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">AlSTingis (nulla penitus) duSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al är mällan angrandhe syndarn oc syndha förlataran Su 46.

Part of speech: ab

Grammatical aspect: adv.

Alternative forms or notes:
  • altzþinges.
  • alzthingis.
  • alstinges. alstingis. alstins. althings. altingx. altinges LB 3: 41.
  • alsinges Gers Frest 1.
  • alsingz ib 2 o. s. v. alsingen ib 1),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᛚᛋᚦᛁᚿᚵᛋ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
Gers Frest
Om djefvulens frestelse. Af Joh. Gerson. Öfversatt af Ericus Nicolai. 1876.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back