Äm

Old Swedish Dictionary - äm

Meaning of Old Swedish word "äm" (or æm) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

äm (æm)
i sammansättningar (ämbrat, ämwäl), se även iäm-. Ämbrat suaradhe hänna ängil for hona KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 61. " ämuäl äfte idhelika fasto" KL 197. medh xii dandemän, som tha i näMPdene saato, oc ämwäl medh flere wälborna oc hedherligha män NMU 120 (1448). " ey at enast wakandis wtan ämväl j söMPnenom soffwandis. .. j slikom athäffuom är opta större synd iämwäl j hionaghi än j siälffuo enfalleligha kötzsens sambland" SvKyrkobr 346 f. Giffwandis ey thäs sidher them hwilo äpther ärwodhit ok än ämväl storan hwgnadh j ärfwodena. .. wthan wpp högh them ok än ämwäl them, som thu ser fafänga SkrtUppb 37. Ämwäl jak siälff, sagdhe jomffru Maria JMPs 487. hon skuli loffwas offwer alla hälga qwinnor, oc ämwäl offwer all creatwr. .. Oc ämwäl dyrare än alla lix ängla chora natwr ib 537. Ämwäl ärw gudz stora godhgärningha lagdha j glömsko. .. Ämwäl the hälga kyrkios lagh oc stikth. .. äru nw mästa dels glömdh ib 465. Achilles. .. sagde thet ämwäll wara myket nyttoght Troj 211. " och ämwäll stor bligd oc skam ther aff kom" ib 104.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so äm may have also been written as æm

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛅᛘ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
NMU
Närkes medeltida urkunder I. Riseberga kloster. Utg. av K. G. Grandinsson. 1935.
SkrtUppb
Skrifter till uppbyggelse från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1904--05. SFSS.
SvKyrkobr
Svenska Kyrkobruk under medeltiden. Utg. af R. Geete. 1900. SFSS.
Troj
Historia Trojana. Från latinet öfversatt till svenska år 1529. Utg. af R. Geete. 1892. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back