Amma

Old Swedish Dictionary - amma

Meaning of Old Swedish word "amma" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

amma
amma. SD 4: 128 (1329), 370 (1334). RK 1: 3571. Lg672. " hennes heLga moder sancta birgitta. .. ey hafuandes ympnit myölk j synom spynom sätte han barnet til ammo" ib 3: 521.

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᛘᛘᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
➞ See all works cited in the dictionary

Back