Änge

Old Swedish Dictionary - änge

Meaning of Old Swedish word "änge" (or ænge) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

änge (ænge)
L: äng, (vidsträckt) ängsmark. (Angående försäljning av en äng som ger 8 lass hö) aatta las äng i Öriaängiom (I Husby sn, Dalarne). .. jäk eeghnar thätta sama änget förnämpdom Jönise ok hans arwm SD 8: 488 (1364). " eeth änge liggiandes mellom aakers manna änge oc wikä ängit" JämtlDipl 295 (1448). " eeth enge liggianDis sunnan aana j Trusawiik" JämtlDipl 275 (1444). sworo ffullan bokar eedh ath thet sama enge tha haffde Steens ffadhorbordher wtsät til panta och til aaterlösnar ib 275. " alt thet som ther aater aat ligger och enge haffde warit vp moot myrena" ib 297 (1448). " eeth änge liggiandes mällom aakers manna änge oc Wikä ängit" ib 295 (1448). " thet sama engit ib 300 (1449). thet iach saalt haffuer skälicom manne Biörne Rodgeersoni eeth enge som är ffaghra strand ffore atta swenska mark ib. - Västsvenskt (och gotländkst); UL V 2: 6 not 28. Jfr äng n. "

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so änge may have also been written as ænge

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛅᚿᚵᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
JämtlDipl
Jämtlands och Härjedalens diplomatarium utg. under red. av K.-E. Löfqvist o. R. Swedlund. 1943 ff.
➞ See all works cited in the dictionary

Back