Anger

Old Swedish Dictionary - anger

Meaning of Old Swedish word "anger" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

anger Old Swedish word can mean:

anger
L.
anger
1) trångmål, betryck, vedermöda, nöd. thw. .. saat thit anger MD 66.
anger
2) ångest, ängslan, bekymmer, smärta. tha matte thit mäghin (hafua vanzkadz) for anger ok sorgh Bil 106. Fl 242. " han fik aff anger swa mykla nödh" ib 240. Iv 1240, 2942, 3244, 3286. Fr 1004. Al 3143.
anger
3) ånger. " bar saran harm ok angar i hiärta" Bu 30. " ätar sik Allan innan viþ angar" ib 29. " han fik swa dighran anger synna synda Bil 730. "Ber 123. Su 39. " fingo angar af goþgernigh Bu 152. "" mz sorgh ok angir for mina synde" Bil 456. fik angir ok idhruga for sin bruth RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 39. ib 123. JFr synda anger.
anger
4) förtrytelse. " är thz ey vndr at Almoghe af ånger ok sorgh ther han hauer af ty, at han hauer medh wAld ok orätto mist sit godz. .. wadr ok mykit harm slaghin" RKer den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 30 (74, 32). MD 8. " thz är minna husFrv anger thz antigonus fore os ganger" Al 8391. " thz ökir min anger (plus doleo) at iak är skamhAldin aff möbarne" Bil 542. " tha warth konungen storan aangher" RK 3: 1059.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • aangher.
  • -rs )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᚿᚵᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back