Ängslas

Old Swedish Dictionary - ängslas

Meaning of Old Swedish word "ängslas" (or ængslas) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

ängslas (ængslas)
refl. v. känna oro, vara (bliva) ängslig, orolig, bekymrad. Anhelare idest anixare änglas ok aasstundha GU C 20 s. 23. AnGUstiare vel anGUstare trängia ok änglas (fel för: ängzlas) ib 24. Aporiare ärffuodha til sweeth ok änslas (för: ängslas) ib 30. Om hon haffuir taladh ellir ängxlatz mot wähderlekenom ellir noghro andro sliko SvKyrkobr 343 (SkrtUppb 191). for GUdhi skäluande oc änxliandis MPFr 241.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so ängslas may have also been written as ængslas

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛅᚿᚵᛋᛚᛆᛋ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
MPFr
Fragmente einer mittelschwedischen Postille aus Barmen. Till trycket befordrad av R. Meissner. Arkiv för Nord. Fil. 39.
SkrtUppb
Skrifter till uppbyggelse från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1904--05. SFSS.
SvKyrkobr
Svenska Kyrkobruk under medeltiden. Utg. af R. Geete. 1900. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back