Ankoster

Old Swedish Dictionary - ankoster

Meaning of Old Swedish word "ankoster" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

ankoster Old Swedish word can mean:

ankoster
L.
ankoster
1) redskap. " the haffdo ey makteno eller ankosth ther til (moTSv. ställe" Bo 208 " the hawa hwaske maktena älla andbudhin ther til) " Lg 3: 96. " som baaro ankosten (moTSv. ställe" Bo 208 andbudhin) mz huilkom the wilde nidertagha licamen aff korseno ib. " tagha frå them thera yxor och ankost" TS 28. " mz synom andkostom vsla sielenä swnderskoro" Lgren. 1875.">LfK 228. " jnstrumenta loquendi ankostä til at thala" ib 279. ib 280.
ankoster
2) husgeråd. " vtensilia voLgariter dicta ankoste" SD 4: 454 (1335).

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • andkoster )
  • ankosta styld ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᚿᚴᚮᛋᛏᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
TS
Timmermäns Skrå af 1454. I Småstycken på Forn Svenska.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
➞ See all works cited in the dictionary

Back