Annars stads

Old Swedish Dictionary - annars stads

Meaning of Old Swedish word "annars stads" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

annars stads
annanSTädes, på annat STälle, till annat STälle. mangh annor iärtekne giordhe han thär oc annarSTadz STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 294. " han matte häldre vara annars STaz än thärä" STrand. 1853.">Fr 1838. " skal thz annars STadz sighias MB 1: 91. "" ridh bordh annarSTadz" Di 218. vidha annars STasz ib 225. " nokor annarSTadz" ST 451. en annar STadz Di 17. " engo annars STadz" VKR 41.

Part of speech: ab

Grammatical aspect: adv.

Alternative forms or notes:
  • annarstadz VKR 12 ; Lg 294; ST 451 ; Di 218. anner stadz RK 3: (sista forts.) 5413 ; Lg 3: 553.
  • annerstadz SO 81 ; SD NS 1: 73 (1401); RK 3: (sista forts.) 5559.
  • annorstadz Bo 62 ; RK 2: 453, 9555; BSH 5: 513 (1512). annan stadz MB 1: 77.
  • annanstadz SO 81. " andra stadz" SD NS 1: 480 (1405), 2: 4 (1408). andrastadz Lg 3: 347, 348. annat staz SD NS 1: 113 (1402). " annarstada" ib 73 (1401).
  • annarstadis LB 9: 110. anner stades SO 109, 200. ander stades ib 100, 189. andhers stadens BSH 5: 238 (1508).
  • anderstandz BSH 3: 168 (1466, samt. afskr., daniserande). annerstädz SO 221 (afskr. fr. 1579),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᚿᚿᛆᚱᛋ:ᛋᛏᛆᚦᛋ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back