Annorledhis

Old Swedish Dictionary - annorledhis

Meaning of Old Swedish word "annorledhis" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

annorledhis
annorledes, annorlunda. " at han annorledhis saa sik fore i thässe maltidhinne än miraculo" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 50. " fantasma thz är nakat thz SOm annorledhis synis än thz är" ib 92. " at ey nakar annorledhis (motsv. ställe" MB 2: 411 andraledhis)) osant sighi KL 419. " hwilkin annarledhis vpfar" MP 2: 103. han skipadhe thz annorledhis KLemning. 1860. SFSS.">Bo 91. Su 28. SO 65. SOns Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PM XIV. RK 3: (sista forts.) 4933, 5066, 5357. Jfr andraledhis.

Part of speech: ab

Additional information: adv. L.

Grammatical aspect: adv.

Alternative forms or notes:
  • annwrledhis Ber 13. annar ledis Su 28.
  • annarledhis MP 2: 103. annarledis SO 65.
  • annarledes RK 3: (sista forts.) 5066.
  • annarledhes PM XIV.
  • annerledes RK 3: (sista forts.) 4933, 5337),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᚿᚿᚮᚱᛚᚽᚦᚼᛁᛋ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back