Apinia

Old Swedish Dictionary - apinia

Meaning of Old Swedish word "apinia" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

apinia
aphona, apa. "KLemming. 1862.">Alt thz diwra köns som ganger a handom som är apinia oc biörna" MB 1: 360. " apinian hawir ok anlite swa som människia ok j KLemming. 1862.">Allom androm limmom diura ham" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 335. ib 334. KLemming. 1862.">Al 7781, 8104. " hafdhe hematama apinio i sinom gardh" KL 27. " sa han en diäfwl j apinio like" ib 81. " bassa tänder ok apina kin" Iv 268. " aff apina skapnath waro thön" KLemming. 1862.">Al 9589.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • apina )
  • apinio hovodh
  • aapynio- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛆᛕᛁᚿᛁᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
➞ See all works cited in the dictionary

Back