Äple

Old Swedish Dictionary - äple

Meaning of Old Swedish word "äple" (or æple) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

äple (æple)
äpple. malum äple GU C 20 (hand 2) s. l12. steekt äple oc sidan ensath oc stötth sma oc opsudeth medh osalt smör Småst på Fsv 2: 271. var thy mykit at äthä eeth äpell SvKyrkobr 143. j paradyso var jnthe äpell oonth ib 169. thät äpledh som Eua togh JMPs 536. - riksäpple, som kungsymbol. oc wndfick hans nade lagliga Sweriges rikes krone med swärd, spire, äple oc alt annet staadz oc werdugheyt, som Sweriges konungh tilborde Rydberg Tr 3: 464 (1497). - Jfr ek-, rödh-, sur-äple.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so äple may have also been written as æple

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛅᛕᛚᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
Rydberg Tr
Sveriges traktater med främmande magter jemte andra dit hörande handlingar. Utgifna af O.S. Rydberg. Del. 2, 3. 1880--95.
Småst på Fsv
Småstycken på Forn Svenska. Andra serien. Samlad af R. Geete. 1900-1916. SFSS.
SvKyrkobr
Svenska Kyrkobruk under medeltiden. Utg. af R. Geete. 1900. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back